Ako vybrať vhodnú veľkosť nádrže ?

Veľkosť nádrže sa stanovuje podľa veľkosti strechy, priemerného úhrnu ročných zrážok v danej lokalite kde chcete inštalovať nádrž. Prvým krokom je výpočet množstva zrážok výdatnosti vody z povrchu strechy, z ktorej vodu odoberáme. Výdatnosť vody z projektovaného povrchu strechy by sa mala brať ako množstvo U:

 

U = P x Z x S

- U (l/rok) - ročný úrh zrážok

- P  (m²) - plocha, z ktorej sa bude zachytávať voda, t. j. plocha strechy

- Z, (l/m²/rok) - priemerný ročný úrh zrážok v danej lokalite na m² (zvoľte podľa mapy SHMU)

- S - koeficient materiálovej strešnej krytiny:

- 0,9 plechová strecha

- 0,8 - Škrídľa

- 0,8 - asfaltové pásy

- 0,6 - plochá strecha

- 0,3 - Extenzívna vegetačná strecha

 

Tento výsledok, tzv ročná výdatnosť dažďovej vody U., umožňuje celkový ročný objem dažďovej vody dopadajúcej na plochu strechy. Nádrž je potrebné zvoliť tak, aby v období dažďov akumulovala vodu do tzv zásob. Preto treba hodnotu výdatnosti vody U. vynásobiť predpokladaným časom možného sucha. Nižšie uvedený výpočet je počítane pre obdobie sucha 21 dní. V prípade ak máte záujem o iný počet dní sucha, zmeníte hodnotu 21 na vami požadovanú.

 

V = U 21/365 (l)

 

Vzorový výpočet pre strechu s plochou 120m² a lokalitu s ročným priemerným úhrnom zrážok 750mm/m² /rok s plechovou strechou.

U = 120 x 750x0.9 = 81 000 l/rok V= 81 000 x 21 / 365 = 4660 l nádrž - voľíme nádrž 5000l

 

rocny