Vrátenie tovaru

Pre vrátenie tovaru v zákonnej 14 dňovej lehote si prosím stiahnite formulár o odstúpení od zmluvy, vyplňte ho a pošlite spolu s tovarom na našu adresu. Po prijatí tovaru Vám budú vrátené peniaze na Váš IBAN.

Formuláre pre stiahnutie: Formulár o odstúpení od zmluvy PDF alebo ako súbor pre WORD: Formulár o odstúpení od zmluvy - WORD                

 

Pre reklamáciu poškodeného tovaru si prosím stiahnite reklamačný formulár, vyplňte ho a pošlite spolu s drevákmi na našu adresu.

Formuláre pre stiahnutie: Reklamačný formulár - PDF alebo ako tabuľku pre EXCEL: Reklamačný formulár - Excel